• โครงการ > 5. โครงการเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก

5. โครงการเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก
(Eastern Network of People Living with HIV/AIDS)
เครือข่ายผู้ติดเชื้อภาคตะวันออก ได้ร่วมขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยเอดส์ เช่น การนัดชุมนุมคัดค้านการยื่นจดสิทธิบัตรยา การยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ พ.ร.บ. สิทธิบัตร การชุมนุมให้ยกเลิกการร่วมจ่ายค่ารักษาด้วยยาต้านไวรัส สูตรดื้อยา กับสำนักงานหลักประกันสังคม เป็นต้น นอกจากการรณรงค์เชิงนโยบายแล้ว เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ยังได้จัดอบรมแกนนำเกี่ยวกับข้อมูลยาต้านไวรัส โรคติดเชื้อรายใหม่ ที่ยังไม่ทราบถึงสิทธิในการรักษาของตนเอง ให้กำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคต่อไป การดูแลผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง พื้นที่งานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก ครอบคลุมทั้งหมด 9 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออก.