ข่าว > รับสมัครพนักงาน

No Picture In Gallery...

รับสมัครพนักงาน
แผนกประชาสัมพันธ์/ระดมทุน 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์ อายุ 23-35 ปี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Photoshop/Illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ในวันและเวลาราชการ หรือส่ง Resume ได้ที่ prcamillian@yahoo.com