ข่าว > ผลิตภัณฑ์/งานฝีมือ จากเด็กและผู้ป่วยฯ

ผลิตภัณฑ์/งานฝีมือ จากเด็กและผู้ป่วยฯ

ขณะนี้ทางศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา อาทิ ไม้กวาดแข็ง ไม้กวาดอ่อน น้ำยาเอนกประสงค์ พืชผักสวนครัว และงานฝีมือต่างๆ โดยผลิตจากผู้ป่วยฯ และเด็กที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ป่วยฯ และเด็ก


ผู้ที่สนใจสามารถมาเลือกชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ศูนย์คามิลเลียนฯ (ห้วยโป่ง) ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30 - 18.00 น. หรือที่สวนเอเดน (บ้านค่าย) สอบถามข้อมูลโทร. 038-685480 ต่อ 111-112 หรือ 095-9354523