กิจกรรม > Children's Cooking

Children's Cooking
     เด็กๆร่วมกันทำกิจกรรม "Children's Cooking" ประจำสัปดาห์ โดยการฝึกให้เด็กๆที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฯ ฝึกการทำ อาหาร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการดูแลตนเองและผู้อื่น กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกเย็นวันเสาร์ โดยให้เด็กๆได้ฝึกเลือกเมนูอาหารที่ตนเองอยากทาน และฝึกทำด้วยตนเอง ซึ่งจะมี ผู้ดูแลคอยให้คำแนะนำ และควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆอย่างใกล้ชิด