กิจกรรม
Notice: Undefined index: Page in D:\websites\camillianrayong\camillianrayong.org\www\event.php on line 93 Notice: Undefined index: Page in D:\websites\camillianrayong\camillianrayong.org\www\event.php on line 95

มีทั้งหมด 4 กิจกรรม
10/07/2017
กิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

10/07/2017
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ป่วยฯ

10/07/2017
สวนเอเดน จัดกิจกรรม Big Cleaning ประจำสัปดาห์1 [ 2 ] Next>>