คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDSและเด็กกำพร้าที่ได้ รับผลกระทบจากAIDS และเป็น หน่วยงานหนึ่งใน “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย”เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 180 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินงานโดยคณะนักบวชคามิลเลียน ภายใต้ จิตตารมณ์ของ นักบุญคามิลโล เด แลลลิส(ผู้ก่อตั้งคณะ) ในการดูแลรับใช้ผู้ป่วยด้วยความ รักดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังเจ็บป่วย และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยง อันตรายต่อชีวิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
06/07/2017
คามิลเลียนฯ ระยอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

กิจกรรม
10/07/2017
กิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

10/07/2017
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ป่วยฯ

โครงการ